Brand DD Hot Series

เศรษฐกิจหมุนเวียน สู่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกและสินค้าลิมิเต็คอิดิชั่น

จากแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่เอสซีจีนำมาปรับใช้ภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way ได้มีการต่อยอดกับหลายๆ ธุรกิจในกลุ่มเอสซีจี 

3_∫Ÿ∏·π–π”∫√√®ÿ¿—≥±ÏÕ“À“√ª≈Õ¥¿—¬‡ø ∑Ï

โครงการล่าสุด ด้วยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ คือ แบ็ก ทู เดอะ ฟิวเจอร์” สร้างผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากถุงปูนซีเมนต์ และ รณงรงค์ ผู้บริโภค ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

festforfood

นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการนําร่อง “Say Hi to Bio Say No to Foam” นําเสนอบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ที่ผลิตจาก กระดาษสําหรับสัมผัสอาหาร และผลิตจากเยื่อธรรมชาติ ให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคารโรงแรมและผ้บูริโภครวมทั้งร่วมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกใช้บรรจภุณัฑ์ที่สะอาดปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1_‡ø ∑Ï ·≈–·¡Á§‚§√ √Ë«¡√≥√ߧÏ„™È∫√√®ÿ¿—≥±Ï√—°…Ï‚≈°

บรรจภุัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มีนโยบายในการขยายความร่วมมือภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เอสซีจี ยังเปิดโครงการ “Bag to the Future” ด้วยการร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ 3 แบรนด์แฟชั่นแถวหน้าของประเทศไทย ได้แก่ ISSUE KLOSET & ETCETERA และ URFACE  นำ ‘ถุงเหลือใช้จากการบรรจุปูนซีเมนต์’ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวัสดุเหลือใช้ มาผนวกเข้ากับการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำกระเป๋า ลิมิเต็ด เอดิชั่น ซึ่งเป็นกระเป๋าที่ผลิตจาก ‘ถุงเหลือใช้จากการบรรจุปูนซีเมนต์’ ของแบรนด์ต่างๆ ในเครือแบรนด์ละ 100 ใบ โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

นางปรวรรณ  มหัทธนะสุข Customer and Brand Management Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากถุงบรรจุปูนนี้ ขึ้นจากการ Upcycle ของ แบรนด์ต่างๆ ในเครือเอสซีจี ซึ่งจะเปิดตัวครั้งแรกในงาน STYLE Bangkok 2019 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งปี ที่ไบเทค บางนา และวางจำหน่ายผ่านร้าน ISSUE KLOSET & ETCETERA และ URFACE ในสาขาที่กำหนด และช่องทางออนไลน์ ในราคา 1,880 – 3,590 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ..นี้เป็นต้นไป

“กระเป๋าแบรนด์ ISSUE จำหน่ายในราคา 3,590 บาท  ร้าน ISSUE สาขาสยามสแควร์ ซอย 3   ช่องทาง LINE: @issuethailand กระเป๋าจากแบรนด์ KLOSET & ETCETERA ราคา 3,450 บาท สาขาสยามเซ็นเตอร์  ช่องทาง LINE: @kloset_etc   เว็บไซต์ https://klosetdesign.com/product-category/klosetetcetera/ และกระเป๋าแบรนด์ URFACE ราคา 1,880 บาท  สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และเอ็มควอเทียร์ ช่องทาง Facebook.com/urfacestore “

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดการใช้ทรัพยากรใหม่ให้น้อยที่สุด โดยสร้างกระบวนการผลิตใหม่ (Re-process) ผ่านการออกแบบใหม่ (Re-design) การสร้างคุณค่าใหม่ (Added value) การสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เพิ่มขึ้น และการใช้ซ้ำ (Reuse) ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และธุรกิจ 

 

tnb-foot-1

0 comments on “เศรษฐกิจหมุนเวียน สู่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกและสินค้าลิมิเต็คอิดิชั่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: