Category: PR News

PR News

มูลนิธิอิออนมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มลูกเหรียงปีที่ 4

สุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 300,000 บาท ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา

PR News

ส.ขอนแก่นปั้นโครงการ ‘พุงแตกแลกยิ้ม’

ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ ผนึกกำลัง หม่อมถนัดแดก ปั้น โครงการ “พุงแตกแลกยิ้ม” ตอบแทนสังคม นำปลาหมึก 1 แสนตัว จาก ส.ขอนแก่น ปรุงเป็นเมนู “หมึกพุงแตก” แจกจ่ายกับผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศไทย

PR News

พรูเด็นเชียล ร่วมบริจาคเงิน

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมมอบเงิน 2 แสนบาท ให้มูลนิธิศาสตราจารย์ บุญชนะ –  ท่านผู้หญิงแส อัตถากร สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยนักศึกษา

PR News

เทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมลงนาม

ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชากับ 13 โรงเรียน

Brand DD PR News

โมโน ส่งเสริมเยาวชน ‘ไทยดี มีมารยาท’

โมโน เทคโนโลยี ร่วมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยม ความเป็นไทย หรือ ‘ไทยดี มีมารยาท’ ส่งเสริมเยาวชน คนรุ่นใหม่ อนุรักษ์วัฒนธรรม

PR News

โมโนร่วมยินดีเอ็มไทย

ดร.โสรัชย์  อัศวะประภา  ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทโมโน  และ นวมินทร์  ประสพเนตร  ผู้ช่วยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทโมโน เข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม

PR News

สามพรานโมเดล ต้อนรับผู้บริหาร เอส แอนด์ พี

นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน และผู้ริเริ่ม สามพรานโมเดล ให้การต้อนรับ นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

PR News

บุคคลตัวอย่าง “เจ้าบ้านที่ดี”

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นายอธิชนม์ ฉะฉ่ำ ซึ่งเป็นบุคคลผู้กระทำความดีและคุณประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป   

PR News

โมโนมอบแป้นบาสเกตบอล

กิตติศักดิ์  พุกเจริญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร  บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  นำทีมนักบาสเกตบอลจากสโมสรโมโน แวมไพร์ บาสเกตบอลคลับ